วิธีเล่นหวยฮานอย เล่นยังไง

หวยฮานอย เล่นยังไง สำหรับวิธีการเล่นหวยฮานอยนั้น จะนิยมเล่นแบบสามตัว / สองตัว / เลขวิ่ง / เลข 19 ประตู และ เลขรูด(หรือเลขปักหลัก) โดยแต่ละรูปแบบก็จะมีรายละเอียด วิธีการเล่นที่ต่างกันออกไป และ นอกจากจะอธิบายวิธีการเล่นแล้ว มีตัวอย่างการเล่นแบบง่ายๆ ด้วย ดังนี้

วิธีการเล่นหวยฮานอย

การเล่นเลขสามตัว

หวยฮานอยเล่นยังไง และ การเล่นเลขสามตัวจะเล่นได้ 2 แบบ คือการเล่นสามตัวตรง กับการเล่นสามตัวโต๊ด ทั้งสองแบบนี้จะคล้ายกันมาก แต่จะมีข้อแตกต่างกันตรงที่ว่าสามตัวตรงนั้นตัวเลขที่ออกมา จะต้องออกมาตรง ๆ ตัวเลขไม่สามารถสลับตำแหน่งได้ แต่สามตัวโต๊ดนั้นตัวเลขทั้งสามตัวจะสามารถสลับตำแหน่งกันได้

สามตัวบน

โดยการเล่นเลขสามตัวบน คือเป็นการเล่นเลขสามตัวแบบเจาะจงตำแหน่งของตัวเลข และ ต้องเจาะจง ตำแหน่งรางวัลบนด้วย  ซึ่งผลการออกรางวัลจะต้องออกมาตรงกับที่คุณเล่นไว้ทั้งสามตัวเลย คุณถึงจะถูกรางวัลสามตัวบนตัวอย่างการเล่นเลข สมมติคุณเล่นเลขสามตัวบน 523 ในราคา 100 บาท แล้วผลของการออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัวบนออกมาคือ 523 คุณก็จะถูกรางวัลสามตัวบน

สามตัวโต๊ด

หวยฮานอยเล่นยังไง ส่วนวิธีการเล่นเลขสามตัวโต๊ดนั้น คือการเล่นเลขสามตัว โดยไม่เจาะจงตำแหน่งของตัวเลข แต่จะต้องเจาะจงตำแหน่งรางวัลบน  ซึ่งผลการออกรางวัลจะต้องออกมาตรงกับที่คุณเล่นไว้ทั้งสามตัว แต่ตัวเลขนั้นจะอยู่ใน ตำแหน่งไหนก็ได้ ในรางวัลบน คุณถึงจะถูก รางวัลสามตัวบน

ตัวอย่างการเล่นเลข

สมมุติคุณเล่นเลขสามตัวบน 523 ในราคา 100 บาท แล้วผลของการออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัวบนออกมาคือ 523 , 235,253,532,352 หรือ 325 คุณก็จะถูกรางวัลสามตัวโต๊ด

การเล่นเลขสองตัว

หวยฮานอยเล่นยังไง การเล่นเลขสองตัวจะเล่นได้ 2 แบบด้วยกัน นั่นก็คือการเล่นแบบสองตัวบน และ สองตัวล่าง ทั้งสองแบบนี้จะเล่นแบบเจาะจงตำแหน่งตัวเลขเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันตรงที่คุณจะต้องเจาะจงตำแหน่งของรางวัล

สองตัวบน

หวยฮานอยเล่นยังไง การเล่นเลขสองตัวบน คือการเล่นเลขสองตัวแบบเจาะจงตำแหน่งของตัวเลข ในตำแหน่งรางวัลบน และ ผลการออกรางวัลจะต้องออกมาตรงกับที่คุณได้เล่นไว้แบบตรงๆ ทั้งสองตัว ในตำแหน่งรางวัลบนเท่านั้น คุณถึงจะถูกรางวัล

ตัวอย่างการเล่นเลข

สมมุติคุณเล่นเลขสองตัวบน 23 ในราคา 100 บาท แล้วผลของการออกรางวัลเลขท้าย 2 ตัวบนออกมาคือ 23 คุณก็จะถูกรางวัลสองตัวบน

สองตัวล่าง

หวยฮานอยเล่นยังไง ส่วนการเล่นเลขสองตัวล่างนั้น ก็คือการเล่นเลขสองตัวแบบเจาะจงตำแหน่งของตัวเลข ในตำแหน่งรางวัลล่าง และ ผลการออกรางวัลจะต้องออกมาตรงกับที่คุณได้เล่นไว้แบบตรงๆ ทั้งสองตัว ในตำแหน่งรางวัลล่างเท่านั้น คุณถึงจะถูกรางวัลตัวอย่างการเล่นเลข สมมติคุณเล่นเลขสองตัวล่าง 75 ในราคา 100 บาท แล้วผลของการออกรางวัลเลขหน้า 2 ตัวล่างออกมาคือ 75คุณก็จะถูกรางวัลสองตัวล่าง

การเล่นเลขวิ่ง

วิธีการเล่นเลขวิ่งนั้น คือการเลือกเล่นเลข 1 ตัว (เลข0-9) แบบเจาะจงตำแหน่งรางวัล (รางวัลบน หรือรางวัลล่าง)

เลขวิ่งสามตัวบน

หวยฮานอยเล่นยังไง เลขวิ่งบน คือการเล่นเลขแบบเจาะจงตัวเลข 1 ตัวในตำแหน่งรางวัลบน โดยเลขสามตัวที่ออกมาจะต้องตรงกับเลขที่เล่นอย่างน้อย 1 ตัว ซึ่งตัวเลขนั้นจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่จะต้องเป็นรางวัลบนเท่านั้น คุณถึงจะถูกรางวัล

ตัวอย่างการเล่นเลข

สมมุติคุณเล่นเลขวิ่งออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัวบนออกมาคือ 523 คุณก็จะถูกรางวัลเลขวิ่งสามตัวบน

เลขวิ่งสองตัวล่าง

ส่วนการเล่นเลขวิ่งล่าง คือการเล่นเลขแบบเจาะจงตัวเลข 1 ตัว ในตำแหน่งรางวัลล่าง โดยเลขสองตัวล่างที่ออกมาจะต้องตรงกับเลขที่เล่น 1 ตัว ซึ่งตัวเลขนั้นจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่จะต้องเป็นรางวัลล่างเท่านั้น

ตัวอย่างการเล่นเลข

สมมุติคุณเล่นเลขวิ่งล่าง 2 ในราคา 100 บาท แล้วผลของการออกรางวัล 2 ตัวล่างออกมาคือ 23 คุณก็จะถูกรางวัลเลขวิ่งสองตัวล่าง

การเล่นเลข 19 ประตู

การเล่นเลข 19 ประตู คือการเล่นตัวเลข 1 ตัว โดยจะต้องเจาะจงด้วยว่าเลขอะไร และ ตัวเลขที่เล่นนั้นจะมีทั้งหมด 19 ตัว ซึ่งจะอยู่ทั้งในหลักหน่วย และ หลักสิบ ดังนี้

ตัวอย่างการเล่นเลข

สมมุติคุณเล่น 19 ประตู เลข 2 ในราคา 100 บาท ตัวเลขที่คุณเล่นจะได้เลขดังนี้

20 / 02 / 21/12/ 22/22 / 23/32/24/42 / 25 / 26 / 62 / 27 / 72 / 28/82/ 29/92

ตัวสุดท้ายคือ 94 โดยในที่นี้จะเล่นทั้งบน และ ล่าง จะต้องจ่ายทั้งหมด 100x19x2 = 3,800 บาท ถ้าผลการออกรางวัลในตำแหน่งรางวัลบน หรือรางวัลล่างออกมาตรงกับที่คุณเล่นตัวไหนก็ได้คุณก็จะถูกรางวัล

การเล่นเลขรูด

หวยฮานอยเล่นยังไง การเล่นประเภทสุดท้าย คือการเล่นรูด หรือการเล่นปักหลัก การเล่นประเภทนี้จะคล้าย กับการเล่น 19 ประตูเลย แต่คุณจะต้องเจาะจงว่าคุณจะเล่นแบบรูดหน้า หรือรูดหลัง เพราะตำแหน่งของตัวเลขนั้นจะยู่ในคนละตำแหน่ง บาคาร่าเว็บตรง